Giá inox 304 bao nhiêu 1 kg? - Inox 304 - Bảng Giá Inox 304

Giá inox 304 bao nhiêu 1 kg?

Giá inox 304 bao nhiêu 1 kg?

Giá hợp là bình quân gia quyền của các giá trị giao dịch thấp cho tất cả các sản phẩm thép không gỉ loại inox 304 trong các danh mục dẹt và dài được xác định trong ba khu vực (EU, châu Á và Bắc Mỹ), chuyển đổi thành đô la Mỹ theo tỷ giá tiền tệ có hiệu quả vào đầu mỗi tháng để làm cơ sở để so sánh.

Chỉ số này dựa vào tháng 4 năm 1997 = 100.

Để tính toán một số chỉ số, phân chia giá tháng được lựa chọn bằng cách bắt đầu từ giá trị (cơ sở). Sau đó, nhân với 100. Ví dụ: số Index = ($ 720 / $ 500) x 100 = 144. Để tính toán sự thay đổi tỷ lệ phần trăm tháng trên tháng, chia giá trị của tháng này bởi giá trị cuối cùng của tháng. Sau đó trừ đi 1 và nhân với 100. Ví dụ: Phần trăm thay đổi = ((120/110) -1) x 100 = + 9%.

Tải bảng giá