Nhôm

Nhôm là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13. Nguyên tử khối bằng 27 đvC. Khối lượng riêng là 2,7 g/cm³. Nhiệt độ nóng chảy là 660ᵒC.

  • Biểu tượng: Al
  • Điểm nóng chảy: 660,3 °C
  • ID CAS: 7429-90-5
  • Khối lượng nguyên tử: 26,981539 u ± 8E-7 u
  • Bán kính nguyên tử: 125 pm
  • Điểm sôi: 2.519 °C
  • Chuỗi hóa học: Kim loại, Kim loại khác, Chu kỳ nguyên tố 3, Nhóm Bo, Á kim, Kim loại nặng độc hại

Nhôm Cuộn : Nhôm 1050 | 1060 | 1070 | 1100 | 5052 | 6061 | 7075
Nhôm Tấm: Nhôm 1050 | 1060 | 1070 | 1100 | 5052 | 6061 | 7075
Nhôm Hình: Nhôm 1050 | 1060 | 1070 | 1100 | 5052 | 6061 | 7075
Nhôm Tròn: Nhôm 1050 | 1060 | 1070 | 1100 | 5052 | 6061 | 7075
Nhôm Billet: Nhôm 1050 | 1060 | 1070 | 1100 | 5052 | 6061 | 7075
Nhôm Ống: Nhôm 1050 | 1060 | 1070 | 1100 | 5052 | 6061 | 7075
Nhôm phản quang: Nhôm 1050 | 1060 | 1070 | 1100 | 5052 | 6061 | 7075
Nhôm chống trượt 1-2-3-5 vạch: Nhôm 1050 | 1060 | 1070 | 1100 | 5052 | 6061 | 7075
Nhôm Sandwich, Honeycomb: Nhôm 1050 | 1060 | 1070 | 1100 | 5052 | 6061 | 7075