Shim Chêm Đồng Lá Căn 0.1mm - Inox 304 - Bảng Giá Inox 304

Shim Chêm Đồng Lá Căn 0.1mm

50.000

Đồng Hợp Kim – Hợp Kim Đồng

Đồng Tấm Đồng Lục Giác
Đồng Ống Đồng Thỏi
Đồng Tròn Đặc Đồng Cắt Lẻ Theo Yêu Cầu
Dây Đồng Cuộn Gia Công Đồng Các Loại
Tải bảng giá